Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras

Susisiekite

Mus galite rasti

Naujienos

2014 m. rugsėjo 20-21 dienomis Antšunijuose, Tauragės raj., vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos (toliau - Asociacija) organizuojama konferencija-seminaras “Kurčias ir girdintis vertėjai - lygiaverčiai partneriai”, į kurį sugūžėjo gausus būrys gestų kalbos vertėjų iš visos Lietuvos.

Asociacijos prezidentei Ramunei Leonavičienei įkvepiančia darbui kalba nuteikus visus pradėti renginį, ankstyvą šeštadienio rytą susirinkusiųjų pasveikinti atskubėjo Tauragės rajono meras Pranas Petrošius, kuris dėkojo gestų kalbos vertėjams už jų sunkų, tačiau labai reikšmingą darbą. Lietuvių gestų kalbos vertėjus video siužete taip pat sveikino garbingi kolegos iš užsienio, o Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos pirmininkas Mykolas Balaišis, pristatydamas netrukus prasidėsiantį projektą „Kalbų tiltai“, kvietė gestų kalbos vertėjus aktyviai dalyvauti šio projekto veiklose.

Tris dienas vykusio renginio metu buvo aptarti šios profesijos atstovams aktualiausi klausimai, lukštenamos opiausios problemos, ieškoma bendrų problemų sprendimo būdu. Savo patirtimi su susirinkusiaisiais dalijosi ir kolegos iš užsienio: Ukrainos gestų kalbos vertėjas ir WASLI (Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacija - aut. past.) narys Igor Bondarenko skaitė pranešimą “Gestų kalbos vertėjai Eurazijoje”, o Lina Kankevičiūtė, atvykusi į konferenciją-seminarą iš Anglijos, pasakojo apie gestų kalbos vertėjų darbą Didžiojoje Britanijoje.

Taip pat savo kolegoms įdomius pranešimus pristatė ir visų didžiųjų Lietuvos miestų gestų kalbos vertėjų centrų atstovai. K. Rimkienė iš Klaipėdos skaitė pranešimą apie komandinį darbą švietimo įstaigose, o Vilniaus vertėjos K. Tamulevičiūtė ir R. Čiapaitė, negalėdamos dalyvauti konferencijoje, savo video pranešime papasakojo apie gestų kalbos vertėjų komandinį darbą kurčiųjų olimpinėse žaidynėse. G. Vaitkuvienė iš Šiaulių analizavo Etikos kodekso nuostatų pritaikymą Šiaulių gestų kalbos vertėjų centre, kaunietės V. Tadaravičienė ir M. Jaskūnienė papasakojo apie komandinį darbą ieškant paramos renginiui, o R. Vaičeliūnienė linksmai pristatė kolegų iš Panevėžio darbo ypatumus.

Didžiausias dėmesys konferencijos-seminaro metu buvo skiriamas praktiniams užsiėmimams. Asociacijos Prezidentei pristačius svarbiausius gestų kalbos vertėjų komandinio darbo principus, o Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorės pavaduotojui Arūnui Bražinskui paskaičius pranešimą apie kurčiuosius vertėjus, visi susirinkusieji kibo į darbą. Pastariesiems atlikti praktines užduotis komandoje su kolega – kurčiu gestų kalbos vertėju, padėjo į renginį atvykę kviesti kurtieji, kurie, kaip lygiaverčiai partneriai, turėjo galimybę bent trumpam pabūti vertėjais. Jie maloniai talkino užduočių metu verčiant į gestų ir į žodinę kalbas, leido gestų kalbos vertėjams pabandyti veidrodinį vertimą, o vėliau savo įžvalgomis pasidalino per aptarimą.

Be to, vienu ryškiausių įvykių gestų kalbos vertėjų gyvenime tapo profesinio Etikos kodekso patvirtinimas. Ilgai lauktą, brandintą ir puoselėtą dokumentą savo parašu įtvirtino Asociacijos prezidentė Ramunė Leonavičienė. Visi susirinkusieji džiaugėsi, kad pagaliau yra nustatyti gestų kalbos vertėjų darbo etikos standartai, dėl kurių ateityje kils mažiau nesusipratimų atliekant vertimo paslaugas. Pasirašant šį dokumentą viltasi, kad Etikos kodeksas taps gestų kalbos vertėjų profesinio tobulėjimo pagrindu.

Renginio organizatoriai labai džiaugiasi aktyviu susirinkusiųjų dalyvavimu konferencijos-seminaro veiklose ne tik diskutuojant gestų kalbos vertėjams aktualiais klausimais, bet ir išbandant savo jėgas praktinėse veiklose. Tikimasi, kad ir toliau pavyks sukviesti gausų būrį kolegų dalintis savo gerąja patirtimi ir tobulinti savo praktines žinias.

Justina Vertelkaitė

LGKVA sekretorė

 
 
 

Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija (KKJO) jau 7 metus aktyviai veikia kurčiųjų jaunimo labui. Deja, jų gaunamų lėšų nepakanka išsikeltiems tikslams pasiekti, ir šiuo metu jiems labai svarbus Jūsų visų palaikymas, pagalba ir parama. KAGKVC kviečia prisijungti aukojant lėšas KKJO organizacijai naujiems langams įsigyti. Detalesnę informaciją pamatysite video klipe. Nebūkite abejingi, prisijunkite!

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kviečia studijuoti Pradinio ugdymo ir Socialinę pedagogiką kurčiuosius.

Pasistengsime, kad studijos būtų įdomios ir naudingos.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kviečia įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Jei susidarys ne mažesnė nei 5 kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų grupė, fakultetas užtikrins visų paskaitų vertimą į gestų kalbą, nes nuolat fakultete dirbančio lietuvių gestų kalbos vertėjo dėka galėsi lankyti visas paskaitas nesijaudindamas, kad nebus kam išversti.

 

Fakultete taip pat rengiami lietuvių gestų kalbos vertėjai. Būsimi lietuvių gestų kalbos vertėjai bei juos rengiantys dėstytojai taip pat visada pasirengę padėti čia studijuojantiems kurtiesiems.

Taigi, jei dar nenusprendei, kur norėtum studijuoti, rinkis Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto siūlomas socialinės pedagogikos ar pradinio ugdymo pedagogikos studijų programas.

 

Socialinę pedagogiką siūloma studijuoti mėgstantiems analizuoti ir vertinti aplinką, turintiems organizacinių gebėjimų, gebantiems išklausyti ir spręsti jaunosios kartos problemas, svajojanties apskritai padėti žmonėms.

 

Studijuodamas šią studijų programą išmoksi:

pažinti vaiką, paauglį, jaunuolį, jo poreikius ir problemas; atpažinti įvairaus amžiaus asmenų sociokultūrinius skirtumus; atpažinti kultūrinius skirtumus ir atsižvelgti į juos; bendrauti ir bendradarbiauti su vaiko, paauglio, jaunuolio šeimomis, kitais specialistais ir socialiniais partneriais, teikti vaikui, paaugliui, jaunuoliui ir jų šeimoms LR įstatymų nustatytą pagalbą.

 

Galėsi rinktis vieną iš specializacijų:

1. Kultūrinių renginių organizavimo (išmoksi organizuoti įvairius renginius).

2. Darbo su rizikos grupės vaikais (išmoksi spręsti rizikos grupei priklausančių vaikų problemas bei jiems padėti).

 

Gali pasirinkti studijų formą: nuolatines (studijuosi 3 metus) ar ištęstines (studijuosi 4 metus) studijas.

Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.

Ištęstinės studijos organizuojamos sesijomis. Kasmet vyksta rudens ir pavasario - dviejų savaičių trukmės - sesijos, per kurias vyksta paskaitos, praktikumai, praktikos ir vertinimas. Tarp sesijų studentai studijuoja savarankiškai, konsultuojasi su dėstytojais.

Visos paskaitos tiek nuolatinių, tiek ištęstinių studijų studentams bus verčiamos nuolat čia dirbančio lietuvių gestų kalbos vertėjo.

 

Studijų pabaiga.

Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro baigiamąjį darbą. Baigus studijas suteikiamas socialinės pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.

 

Kokios karjeros galimybės?

Galėsi dirbti socialiniu pedagogu visų tipų švietimo įstaigose ir institucijose, visuomeninėse organizacijose, dirbti pagal pasirinktą specializaciją.

 

Pradinio ugdymo pedagogiką siūloma studijuoti kūrybinių idėjų turinčius, gebančius bendrauti, nestokojančius kantrybės, svajojančius tapti pirmuoju mokytoju.

 

Studijuodamas šią studijų programą išmoksi:

sukurti vaikui puikias adaptacijos mokykloje sąlygas; pažinti ir vertinti vaiką, jo pažangą ir galimybes; kūrybiškai mokyti vaiką.

 

Galėsi rinktis vieną iš specializacijų:

1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogiką (gilinsi vaikų ruošimo mokyklai žinias ir gebėjimus).

2. Ankstyvąjį techninį ugdymą (gilinsi informacinių technologijų taikymo mokant pradinių klasių mokinius žinias ir gebėjimus).

 

Gali pasirinkti studijų formą: nuolatines (studijuosi 3 metus) ar ištęstines (studijuosi 4 metus) studijas.

Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.

Ištęstinės studijos organizuojamos sesijomis. Kasmet vyksta rudens ir pavasario - dviejų savaičių trukmės - sesijos, per kurias vyksta paskaitos, praktikumai, praktikos ir vertinimas. Tarp sesijų studentai studijuoja savarankiškai, konsultuojasi su dėstytojais.

Visos paskaitos tiek nuolatinių, tiek ištęstinių studijų studentams bus verčiamos nuolat čia dirbančio lietuvių gestų kalbos vertėjo.

 

Savęs pažinimo ir saviraiškos studijų pabaiga.

Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro baigiamąjį darbą. Baigus studijas suteikiamas pradinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.

 

Kokios karjeros galimybės?

Galėsi dirbti visų tipų bendrojo lavinimo mokyklose pradinių klasių mokytoju ar pedagogu pagal pasirinktą specializaciją.

 

Drąsiai ir nedvejodamas rinkis studijas Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete, nes čia Tavęs laukia.

 

Jei kyla klausimų, rašykite This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Išsami informacija stojantiesiems http://pdf.viko.lt/lt/page/stojantiesiems

Šaltinis: http://pdf.viko.lt/lt/viko_news/read/kvieciame-studijuoti-kurciuosius

Pilietiškumo skatinimo kampanija „Man ne dzin" pristato vienoje Vilniaus kavinėje slaptomis kameromis filmuotą eksperimentą, kurio metu jauni Lietuvos piliečiai pajuto, ką reiškia, kai sprendimus už juos priima kiti. Eksperimento tikslas - paskatinti Lietuvos piliečius dalyvauti gegužės 25 d. vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose. Dalyvavimas rinkimuose (balsavimas) yra mūsų visų pilietinė pareiga ir teisė.

Vaizdo įraše - ir vertimas į gestų kalbą!! Vertėja dirba KAGKVC. Malonaus žiūrėjimo.

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija (LGKVA) informuoja, kad 2014 m. kovo 27 d. 10 val. tiesiogiai iš LR Seimo posėdžių salės bus transliuojamas metinis LR prezidentės Dalios Grybauskaitės pranešimas su vertimu į gestų kalbą. Vertimo paslaugos užsakovas - Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Pranešimas bus transliuojamas per LR Seimo televiziją:  http://www3.lrs.lt/

Kovo 25 d. 10 val. į gestų kalbą bus verčiamas LR Seimo pavasario sesijos plenarinis posėdis, kurį taip pat galėsite stebėti internetu, paspaudę aukščiau esančią nuorodą.

Įgyvendinant projektą „Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro patalpų rekonstrukcija“, projekto sutarties Nr. VP3-2.4-SADM-02-V-05-002 bus atliekamas mažos vertės paslaugų pirkimas apklausos būdu (VPĮ 2 str. 15 dalis) „Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro patalpų, esančių Laisvės al. 56, Kaunas, kapitalinio remonto techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“. Pirkimo iniciatorius – projekto vadovė Lijana Labanauskienė, 861498053 lijana.labanauskiene@gmail.com

KAGKVC

 

 

Valstybės biudžetinė įstaiga
Kauno apskrities
Gestų kalbos vertėjų centras
Duomenys yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188788380
J. Gruodžio g. 31,
LT-44289 Kaunas
Tel./Faks. (8-37) 260276
Mob. tel. +37069937212
 
Išankstiniai vertimo užsakymai priimami ir teikiami:
Kaune:
Skype programa: vertimaigestaiskaunas
vaizdo skambučiais (3G):
+370 693 33336
telefonu (SMS): +37069937212
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 20:00 val.
V nuo 8:00 iki 18:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.
 
Marijampolėje:
Vytauto g. 19, LT-68300
Skype programa: vertimaigestaismarijampole
Telefonu (SMS): +37062041060
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 17:00 val.
V nuo 8:00 iki 15:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.